Slakter

Rune Johansen, slaktermester hos Furuseth slakteri, Dal
Produsert av Pang Produksjoner AS ved Ingvil Giske og Line K. Lyngstadaas
© Gyldendal Norsk Forlag AS