Salmaker

Arild Broberg, salmaker, Oslo. Lærlinger: Maria Louise Ravøy, Trude Troldmyr og Elin Gjersvold.
Produsert av Pang Produksjoner AS ved Ingvil Giske og Line K. Lyngstadaas
© Gyldendal Norsk Forlag AS