Optroniker

Svein Kongelf, Vinghøg AS, Tønsberg.
Produsert av Pang Produksjoner AS ved Ingvil Giske og Line K. Lyngstadaas
© Gyldendal Norsk Forlag AS