Kurvmaker

Ellen Mette Nielsen, Kongsvinger.
www.flettverk.no
Produsert av Pang Produksjoner AS ved Ingvil Giske og Line K. Lyngstadaas
© Gyldendal Norsk Forlag AS