Duojár

Laila Wilks, spesialist i tinnbroderi, sørsame fra Snåsa.
Produsert av Pang Produksjoner AS ved Ingvil Giske og Line K. Lyngstadaas
© Gyldendal Norsk Forlag AS